De scholen van SIOZ verzorgen kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor alle leerlingen!


Stichting Interregionaal Onderwijs Zaanstad

Stichting Interregionaal Onderwijs Zaanstad (SIOZ) is een stichting voor bijzonder primair onderwijs alsmede voor primair onderwijs op algemene bijzondere grondslag. De onderwijslocaties van SIOZ zijn verspreid over 3 steden, nl. Zaandam, Amsterdam en Rotterdam.

SIOZ heeft twee scholen op islamitische grondslag en twee scholen op algemeen bijzondere grondslag. Islamitisch onderwijs onderscheidt zich van algemeen bijzonder onderwijs doordat de islamitische scholen die onder SIOZ vallen, het onderwijs baseren op islamitische waarden.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding met accent op Wereldburgerschap

De scholen die verbonden zijn aan SIOZ bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Enerzijds door goede leerresultaten te behalen: op of boven het landelijke gemiddelde, anderzijds door een actieve, onafhankelijke rol in de maatschappij te vervullen (wereldburgerschap).

Met onze pedagogische en onderwijskundige opvatting krijgen de leerlingen op de scholen van SIOZ goed onderwijs en worden zij gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot sociale mensen die zich bewust zijn van hun plaats in de groep, de school en de maatschappij. Tegelijk biedt sociaal leren onze leerlingen de mogelijkheid van elkaar te leren en met elkaar te werken in de context van de klas, de school en daarbuiten. Het vak wereldburgerschap heeft daarom in onze scholen grote betekenis.

Innovatief leren

De scholen van SIOZ zijn zich voortdurend aan het ontwikkelen ter verbetering van het onderwijs.  Ontdekken, ontwerpen en onderzoek krijgen daarom extra aandacht op onze scholen. Ook onderwijs in de Engelse taal op onze scholen zien wij als een belangrijke bijdrage aan wereldburgerschap.

Duurzaamheid

De verantwoordelijkheid voor onze aarde die door het gebruik van fossiele grondstoffen en klimaatverandering onder druk komt te staan, raakt onze leerlingen. Daarom hebben wij duurzaamheid opgenomen als een van onze pijlers van ons onderwijsaanbod. Wij stimuleren onze leerlingen te helpen mee te denken over veranderingen die nodig zijn om de aarde leefbaar te houden.

De scholen van SIOZ  verzorgen kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor alle leerlingen!

College van Bestuur

MrCatak

Dhr. Mr. Tuncay Çatak

voorzitter College van Bestuur

Raad van Toezicht

Woman-3

Mevr. S. Jukema

Voorzitter Raad van Toezicht
man-2

Dhr. O. Kayhan

Lid Raad van Toezicht
man-4

Dhr. B. Ozdemir

Lid Raad van Toezicht